...

DOCUMENTAIREs

Mijn broer Arnold

In de zeventiger jaren krijgen de ouders van regisseur Piet Hein van der Hoek er een zevende kind bij. Het is Arnold, die als baby uit het tehuis voor ongehuwde moeders komt. want zijn 16 jarige moeder kan niet voor hem zorgen en zijn Surinaamse vader is verdwenen. Na een paar jaar gaat Arnold terug naar zijn moeder. Nu is hij een gevierd componist voor grote orkesten en zingt hij in het Gronings. Zij muzikale roots zijn in de boerderij van de familie van der Hoek in Groningen ontstaan zegt Arnold. Maar als de tijd vordert, wil hij ook zoeken naar zijn muzikale roots in Suriname. Dat leidt tot bijzondere ontdekkingen. De film is een tegendraads portret waarbij de kijker steeds weer op het verkeerde been wordt gezet. Ondermeer uitgezonden bij RTV Noord en de publieke omroep.

Het witte goud

De documentaire Het Witte Goud gaat over komst van de eerste kunstmest ,chilisalpter, naar Nederland. Het leverde de boeren grotere gewasopbrengsten op en dus veel rijkdom. Maar in de Atacama woenstijn in Chili stierven duizenden mijnarbeiders toen ze protesteerden tgen de erbarmlijke arbeidsomstandigheden. Film werd vertoond bij RTV-Noord, Andere Tijden en verscheen ook in een spaanstalige versie.

De stille beving

De stille beving is een Nederlandse documentaire uit 2019, geregisseerd door Piet Hein van der Hoek. De documentaire werpt een kritische blik op de gaswinning in de provincie Groningen en de gevolgen ervan voor de bewoners. De provincie Groningen is jarenlang getroffen door aardbevingen als gevolg van de gaswinning, wat heeft geleid tot schade aan huizen en gebouwen en veel onzekerheid en angst bij de inwoners.
De film volgt verschillende Groningers en laat zien hoe de gaswinning hun leven heeft beïnvloed, zowel emotioneel als financieel. Het richt zich ook op hun strijd voor erkenning en rechtvaardigheid vanuit de overheid en de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), die verantwoordelijk is voor de gaswinning.
“De stille beving” geeft een aangrijpend beeld van de impact van de gaswinning op individuen en gemeenschappen, en werpt tegelijkertijd vragen op over de belangen van energieproductie versus de gevolgen voor de leefomgeving en de mensen die er wonen.
Dit is de lange tv-versie van de documentaire De Stille Beving (75 minuten) Uitzending bij NRT en RTV-Noord leverde meer dan 500.000 kijkers op. Film is inmiddels bij NFF 2017 filmfestival bekroont met publieksprijs en speciale juryprijs.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.